بازیگران

بازیگران

اسامی فیلمهای بانک فیلم بر اساس نام هنرپیشه ها

لطفا روی نام هنرپیشه موردنظر خود کلیک کنید و اسامی فیلمهای وی را مشاهده نمایید
.:: تمام فیلمهای بانک فیلم, نسخه کامل و بدون حذفیات میباشد ::.
 

دسته بندی های این بخش


شاهرخ خان

شاهرخ خان

مشاهده
آمیتا باچان

آمیتا باچان

مشاهده
آیشواریا رای

آیشواریا رای

مشاهده
سلمان خان

سلمان خان

مشاهده
امیرخان

امیرخان

مشاهده
هرتیک روشن

هرتیک روشن

مشاهده
شاهد کاپور

شاهد کاپور

مشاهده
جان آبراهام

جان آبراهام

مشاهده
سیف علیخان

سیف علیخان

مشاهده
کاجول

کاجول

مشاهده
آبیشک باچان

آبیشک باچان

مشاهده
رانی موکرجی

رانی موکرجی

مشاهده
پریتی زینتا

پریتی زینتا

مشاهده
پریانکا چوپرا

پریانکا چوپرا

مشاهده
دپیکا پاداکون

دپیکا پاداکون

مشاهده
آکشی کمار

آکشی کمار

مشاهده
کارینا کاپور

کارینا کاپور

مشاهده
کاریشما کاپور

کاریشما کاپور

مشاهده
مادهوری دیکسیت

مادهوری دیکسیت

مشاهده
آرجون رامپال

آرجون رامپال

مشاهده
گویندا

گویندا

مشاهده
سانجی دات

سانجی دات

مشاهده
آنیل کاپور

آنیل کاپور

مشاهده
عمران خان

عمران خان

مشاهده
جکی شرف

جکی شرف

مشاهده
بیپاشا باسو

بیپاشا باسو

مشاهده
درمندرا

درمندرا

مشاهده
جوهی چاولا

جوهی چاولا

مشاهده
آجی دیوگان

آجی دیوگان

مشاهده
سوشمیتا سن

سوشمیتا سن

مشاهده
بابی دئول

بابی دئول

مشاهده
سانی دئول

سانی دئول

مشاهده
سری دیوی

سری دیوی

مشاهده
کاترینا کایف

کاترینا کایف

مشاهده
آفتاب شیوداسانی

آفتاب شیوداسانی

مشاهده
سونیل شتی

سونیل شتی

مشاهده
ویویک اوبری

ویویک اوبری

مشاهده
سوناکشی سینها

سوناکشی سینها

مشاهده
رانبیر کاپور

رانبیر کاپور

مشاهده
عمران هاشمی

عمران هاشمی

مشاهده
فردین خان

فردین خان

مشاهده
ارشد وارسی

ارشد وارسی

مشاهده
ریشی کاپور

ریشی کاپور

مشاهده
رکها

رکها

مشاهده
عرفان خان

عرفان خان

مشاهده
آنوشکا شرما

آنوشکا شرما

مشاهده
ویدیا بالان

ویدیا بالان

مشاهده
شرادها کاپور

شرادها کاپور

مشاهده
رانویر سینگ

رانویر سینگ

مشاهده
آلیا بهات

آلیا بهات

مشاهده
وارون داوان

وارون داوان

مشاهده
سایر بازیگران

سایر بازیگران

مشاهده